Innovatietafel Onderwijs–Arbeidsmarkt Drechtsteden

06 – 03 – 2019

Omdat de relatie tussen arbeidsmarkt en onderwijs een van de speerpunten is van Werkgevers Drechtsteden nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan de startbijeenkomst van een op te richten innovatietafel Arbeidsmarkt-Onderwijs Drechtsteden. Het is de ambitie van Werkgevers Drechtsteden om partijen bij elkaar te brengen om de uitdaging aan te gaan om op innovatieve, en duurzame wijze deze samenwerking vorm te geven. De planning is om een eerste inventariserend gesprek met u, het onderwijs, te hebben en daarna met vertegenwoordigers van bedrijven. Een gezamenlijke bijeenkomst om de resultaten van deze gesprekken te presenteren volgt kort daarop.

Graag wisselen wij met u en collega’s uit het (voortgezet) onderwijs op 6 maart van 15.00 – 17.00 uur van gedachten over de relatie tussen uw school/scholen en bedrijven in de toekomst binnen de Drechtsteden. Hoe ziet de voor u wenselijke samenwerking in de toekomst er uit? De bijeenkomst zal gehouden worden bij Bouwmensen aan de Houtschelf 10 in Hardinxveld-Giessendam.