De mbo
aanpak in de
Drechtsteden

30.000
extra banen in de
Drechtsteden nodig in
2030

De meeste groei zit op banen
op mbo-niveau

(18.000 van de 150.000 )

De krapteberoepen zitten
vooral in de sectoren

Uitdaging

Banen invullen en economie
sterk houden in de
Drechtsteden

Acties

Versterken scholingsaanbod
op MBO-niveau doorgaande
leerlijnen vmbo-mbo-hbo

Inzetten op om -en bijscholing
van werkenden en werkzoekenden
(leerwerktrajecten)

Slimmere verbindingen maken
op de regionale arbeidsmarkt
tussen bedrijfsleven en
werkzoekenden

Leven lang ontwikkelen in de
Drechtsteden

De banengroei op MBO-niveau vraagt
om een toestroom van extra MBO'ers .
Dit kan worden bereikt door...

Het versterken van beroepskeuze
jongeren op basis van
arbeidsmarktperspectief

Het aantrekkelijker maken
voor MBO'ers van werk &
intersectorale mobiliteit

Het versterken van de Leven Lang Ontwikkelen-cultuur bij werknemers en werkgevers

En kan bereikt worden door
Bedrijven naar de regio te trekken
Snel inspelen op scholingsbehoeften vanuit bedrijfsleven en leerling / werkende
Leven Lang Ontwikkelen-cultuur met oog op het werk van morgen
Voorlichting docenten, decanen, mentoren, jongeren, ouders in basisonderwijs en VMBO
Verbetering samenwerking ROC's en praktijkopleiders, mix van regulier en praktijkonderwijs, BBL-trajecten voor volwassen werknemers
Mismatch onbenut arbeidspotentieel aan te pakken
Aanjagen MBO zij-instroomdeals tussen sectoren, UWV, SDD en Da Vinci College
Nieuwe vaardigheden leren gericht op te toekomst

Een onderdeel van deze MBO Aanpak is de bewustwordingscampagne BAAS over je eigen toekomst. Met de campagne wordt ingezet om:

Kennis over kansrijke MBO beroepen te vergroten

Het bevorderen van de waardering voor MBO beroepen

Versterken van een Leven Lang Ontwikkelen-cultuur bij werknemers en werkgevers

Verbinden en versterken intersectorale arbeidsmarktsamenwerking

Hoe zet BOJET zich
hiervoor in?

Online serie

Social media

Website

Onze doelen

De mbo aanpak zet de kansrijke sectoren op de kaart

De campagne geeft de beroepen een gezicht en inzicht in de mogelijkheden en toekomstperspectief

Techniek
Metaal
Detailhandel
ICT
Transport & Logistiek
Zorg
Horeca
Bouw

De campagne laat zien hoe je toekomst er uit kan komen te zien als je voor een bepaalde richting kiest, wat voor opleiding daarbij hoort en wat je nodig hebt om de switch te maken

De mbo aanpak is onderdeel van human capital pijler in de regiodeal.

De campagne laat juist zien waarom bepaalde beroepen en sectoren zo uitdagend en leuk zijn en focust zich op de sterke punten

Als BAAS over je eigen toekomst pak je kansen en durf je in jezelf, je bedrijf en je eigen toekomst te investeren. Voor de campagne werken we samen met onze partners: