Bouwbedrijven zijn de onmisbare schakel tussen talent en bouw

Om klanten goed te bedienen, heb je gediplomeerde en liefst ook ervaren mensen nodig. Er zijn genoeg jongeren met bouwtalent in Nederland, maar hoe worden die bereikt? En hoe krijg je ze zo snel mogelijk op het vereiste niveau? Bouwmensen is jouw partner in het vinden, binden en opleiden van bouwtalent. Wij zijn zeer actief in het werven van talentvolle jongeren met een vmbo-diploma. Zij volgen beroepsbegeleidende leerwegen (BBL) op verschillende niveaus, die aansluiten op de eisen die door werkgevers worden gesteld. Ons uiteindelijke doel is de arbeidsmarkt voorzien van gediplomeerde en ervaren timmermannen, metselaars en tegelzetters. Daarnaast bieden wij een uitgebreid scala cursussen voor huidig personeel.

Investeren in mensen

De reikwijdte van Bouwmensen stopt niet bij het werven, opleiden en detacheren van vakmensen. Het is immers wel zo fijn dat de vakmensen die je al hebt, binnen het bedrijf werkzaam blijven. Onderzoek wijst uit dat opleiding en carrièremogelijkheden de grootste drijfveren zijn om bij een bedrijf te blijven werken. Met de mogelijkheden voor bijscholing, loopbaanontwikkeling en bedrijfsopleidingen van Bouwmensen is het behouden van gemotiveerd en bekwaam personeel vrijwel gegarandeerd. Hun steeds groeiende knowhow blijft daardoor beschikbaar voor het bedrijf. Met het oog op de toekomst wel zo prettig!