Extra coaching voor de zorg

Zorgprofessionals worden in deze periode extra zwaar belast. We zien dat hierdoor de vraag naar mentale ondersteuning is toegenomen. Mentale ondersteuning is belangrijk om zorgprofessionals ook op de lange termijn vitaal inzetbaar te houden. Vanuit de zorgorganisaties zelf wordt hier op verschillende manieren al invulling aan gegeven. Heel mooi! Als aanvulling hierop zijn wij in samenwerking met RegioPlus, het ministerie van VWS en vakbond CNV, gestart met ‘Extra coaching voor de zorg’.

Extra coaching voor de zorg

Het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ is als gevolg van de coronacrisis verbreed tot ‘Extra coaching voor de zorg’. Naast de reguliere loopbaancoaching, kunnen zorgprofessionals zich nu ook geheel gratis aanmelden voor (preventieve) mentale coaching door een persoonlijke coach. In de afgelopen weken hebben zich hiervoor (landelijk) ongeveer 1000 coaches aangemeld, die zich vrijwillig willen inzetten in het bieden van een luisterend oor en (preventieve) mentale coaching voor zorgprofessionals.

We willen benadrukken dat ‘Extra coaching voor de zorg’ preventief van aard is. Het gaat om het bieden van een luisterend oor en/of een lichte vorm van mentale ondersteuning. Doel is uitdrukkelijk niet om mensen traumazorg of psychische bijstand te verlenen. Voor dit laatste zijn andere instanties in het leven geroepen, zoals ARQ/IVP (deze instantie heeft ervaring in het bieden van traumazorg en heeft onder andere hulp geboden na de vuurwerkramp in Enschede). Wanneer er een behandelvraag is in plaats van een coachvraag wordt de (zorg)medewerker verwezen naar de leidinggevende/bedrijfsarts.

De zorgprofessional

Zorgprofessionals kunnen kosteloos en anoniem gebruikmaken van een persoonlijke coach voor een preventief mentaal traject. Een aangemelde zorgprofessional wordt op basis van de coachvraag gekoppeld aan een coach, die ernaar streeft om binnen een werkdag contact op te nemen. Het coachingstraject bestaat uit een aantal gesprekken (in totaliteit ongeveer vijf uur) via (beeld)bellen.

Zorgprofessionals kunnen zich aanmelden voor preventieve mentale coaching via https://www.sterkinjewerk.nl/extra-coaching/

De coaches

De coaches zetten hun diensten online en vrijblijvend in voor de zorgprofessionals. De kwaliteit van de coaches wordt gemonitord en steekproefsgewijs getoetst aan de hand van de inschrijving bij beroepsverenigingen, keurmerken en het onderschrijven van de internationale ethische code voor coaches.

Zijn er in jouw organisatie ervaren coaches beschikbaar die zich vrijwillig willen inzetten? Dan kunnen zij zich via dit aanmeldformulier melden.

Communicatie

We willen je verzoeken dit initiatief actief te promoten binnen jouw organisatie zodat de zorgprofessionals gebruik kunnen maken van deze extra ondersteuning.

Vragen?

Hier vind je antwoord op de meest gestelde vragen. Overige vragen kunnen worden gestuurd naar coaching@zorgenwelzijnzhz.nl.

Bron: Zorg en Welzijn ZHZ