Innovatietafel Onderwijs–Arbeidsmarkt Drechtsteden

In april 2018 heeft Werkgevers Drechtsteden de Stichting Drechtsteden Onderneemt opgericht. De stichting heeft tot doel het samenbrengen van partijen met het oog op het ontwikkelen van innovatieve projecten. De stichting tracht de ontwikkeling onder meer te stimuleren door het aantrekken van subsidies en (co)financieringen. Er zijn op dit moment al “innovatietafels” rond waterstof en e-facturatie.

We zien dat de arbeidsmarkt veranderd. Er ontstaan, in steeds hoger tempo, nieuwe functies binnen bedrijven met andere eisen aan de huidige en toekomstige medewerkers. Onderwijs speelt een belangrijke rol in het voorbereiden van jonge mensen op een toekomstige plek op de arbeidsmarkt.

Een goed functionerende regionale arbeidsmarkt is in ieders belang, zowel voor hier wonende leerlingen, als voor hier gevestigde bedrijven. We weten immers dat de grootste groep leerlingen straks in deze eigen regio aan de slag wil. Dit optimaal mogelijk maken is het doel. De behoefte aan een goede samenwerking tussen scholen en bedrijven groeit daarom en speelt bij meer schooltypes dan alleen vmbo binnen het VO.

Omdat de relatie tussen arbeidsmarkt en onderwijs een van de speerpunten is van Werkgevers Drechtsteden nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan de startbijeenkomst van een op te richten innovatietafel Arbeidsmarkt-Onderwijs Drechtsteden. Het is de ambitie van Werkgevers Drechtsteden om partijen bij elkaar te brengen om de uitdaging aan te gaan om op innovatieve, en duurzame wijze deze samenwerking vorm te geven. De planning is om een eerste inventariserend gesprek met u, het onderwijs, te hebben en daarna met vertegenwoordigers van bedrijven. Een gezamenlijke bijeenkomst om de resultaten van deze gesprekken te presenteren volgt kort daarop.

Graag wisselen wij met u en collega’s uit het (voortgezet) onderwijs op 6 maart van 15.00 – 17.00 uur van gedachten over de relatie tussen uw school/scholen en bedrijven in de toekomst binnen de Drechtsteden. Hoe ziet de voor u wenselijke samenwerking in de toekomst er uit? De bijeenkomst zal gehouden worden bij Bouwmensen aan de Houtschelf 10 in Hardinxveld-Giessendam.