Koninklijke Metaalunie zoekt meer leerbedrijven

Koninklijke Metaalunie doet een dringend beroep op alle Metaalunieleden om, ondanks de coronacrisis, zich juist nu als leerbedrijf beschikbaar te stellen. Zo kunnen leerlingen via leerbanen en stageplekken opgeleid worden tot de vakmens van morgen en wordt de toekomst van het MKB-metaal geborgd. Bedrijven kunnen daarbij gebruikmaken van de subsidie Praktijkleren, die juist in deze periode als een voorschot is aan te vragen en er is vanuit OOM een extra leer/werk bijdrage beschikbaar.

“De behoefte is groot,” zegt Marianne van Loenhout, beleidsmedewerker Onderwijs Metaalunie. “We horen geluiden dat de instroom nog steeds goed is maar dat het plaatsen van de leerlingen nu moeilijker is geworden. Dat is te begrijpen gezien de huidige situatie, maar toch zijn de leerplekken hard nodig, juist nu. De meisje en jongens die bewust hebben gekozen voor de techniek zijn super gemotiveerd, leergierig, flexibel en brengen een eigen dynamiek en kijk op zaken in het bedrijf mee. Dat kan juist nu van pas komen. En als deze crisis voorbij is, hebben we deze jonge enthousiaste vakmensen weer dubbelhard nodig. Een les die ook uit de vorige economische crisis getrokken is. Laten we al die jongens en meisjes die een technisch vak willen leren juist nu welkom heten.”

Bron: Koninklijke Metaalunie