Dispensatie voor verlopen VCA-diploma’s, tijdig examen inplannen

Mensen van wie het VCA-diploma tussen 13 maart en 1 juli 2020 is/gaat verlopen, krijgen voorlopig dispensatie tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.

Medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen en dit vanwege de situatie rond het coronavirus niet konden doen, krijgen dispensatie tot 1 juli 2020. VCA-gecertificeerde bedrijven moeten deze medewerkers door een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) laten begeleiden tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.

Mensen die niet in de bovenstaande groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling. Er zijn inmiddels weer voldoende mogelijkheden om examen te doen. Om te voorkomen dat er een piek in de examenaanvragen ontstaat, wordt gevraagd het examen op tijd in te plannen.

Het bovenstaande geldt voor alle diploma’s en certificaten in het Centraal Diploma Register: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw. Het CDR geeft bij diploma’s die tussen 13 maart en 1 juli 2020 zijn verlopen de volgende melding: ‘Dit diploma valt onder de dispensatieregeling van de SSVV in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de diplomahouder tijdelijk met zijn verlopen diploma mag blijven werken.’

Heeft u vragen op het terrein van B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw stel deze aan de communicatieadviseur van SSVV, Pieter van Hofwegen via hofwegen@ssvv.nl. Iedere maandag- en woensdagochtend heeft het SSVV-bureau en de voorzitters van het Bestuur en College een overleg waarin wordt besproken hoe met de binnengekomen vragen wordt omgegaan.

Bron: Metaalunie