Rapportage stand van zaken verloop stages in coronaperiode en aanmeldingen onderwijs

WGV Zorg en Welzijn heeft het initiatief genomen om – in deze bijzondere coronaperiode – onderzoek te doen naar de effecten hiervan op de stageplaatsen/leerwerkplekken en de instroom in het mbo en hbo voor komend studiejaar. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in een rapportage.

De ‘Rapportage stand van zaken verloop stages in coronaperiode en aanmeldingen onderwijs’ is tot stand gekomen op basis van landelijke data (SBB), uitvraag bij de onderwijsinstellingen (mbo en hbo) en een steekproef onder 10% van de lidinstellingen van de vereniging.

Resultaten in het kort

In het voorjaar van 2020 zijn een beperkt aantal stages i.v.m. corona gestopt, maar zoals uit de cijfers van het SBB blijkt, zijn er wel veel minder stages gestart (minder praktijkovereenkomsten). Deze gestopte en niet uitgevoerde stages zullen nog afgerond/gepland moeten worden in het komende studiejaar en daarmee extra druk opleveren.

De aanmeldingen bij de mbo- en hbo-scholen lieten eind mei het beeld zien dat het totaal iets lager lag dan het aantal gestarte studenten in 2019. De verwachting is echter dat er nog een naloop in aanmeldingen komt en dat het studiejaar 2020 start met een lichte stijging t.o.v. 2019.

Klik hier om de hele rapportage te bekijken.

Bron: Zorg en Welzijn