Van uitkeringssituatie naar baan in de zorg

Dertien uitkeringsgerechtigden zijn 14 mei gestart met het voortraject ter voorbereiding op de mbo-opleiding Dienstverlening zorg & welzijn niveau 2 (start per september 2020) bij Albeda Zorgcollege. In deze coronatijd werkt Albeda Zorgcollege met afstandsleren waardoor de opleiding gewoon kon starten. De gezamenlijke kick-off met deelnemers, docenten, Peter Heijkoop (Portefeuillehouder Werk & Inkomen van de Drechtsteden), David van Maanen (Directeur Sociale Dienst Drechtsteden) en Andrea van der Schoot (Adjunct-directeur Albeda Zorgcollege) vond online plaats. Na de coronacrisis wordt omgeschakeld naar fysieke lessen in Dordrecht.

Kansen in de zorg

Dit project is een unieke samenwerking tussen Baanbrekend Drechtsteden, een jobcoach, Albeda Zorgcollege en zorgorganisaties De Blije Borgh (Hendrik-Ido-Ambacht), De Lange Wei (Hardinxveld-Giessendam) en het Parkhuis (Dordrecht). Peter Heijkoop: “Uniek, omdat wordt gestart met een voortraject, waarbinnen onder andere lifecoaching een centrale rol speelt. Door intensieve begeleiding en de combinatie met werken en leren worden de deelnemers vooruit geholpen in hun ontwikkeling. Doel van dit samenwerkingsproject is meer mensen vanuit een uitkeringssituatie aan een baan in de zorg te helpen via scholing en begeleiding. Mooi om te zien dat met dit initiatief meerdere vliegen in een klap worden geslagen. Inwoners van de Drechtsteden uit een uitkeringssituatie halen, hen perspectief bieden op werk en tegelijkertijd het tekort in de zorg oplossen.”

Tweede groep

Dit is de tweede groep deelnemers die deze speciale mbo-opleiding start en 15 maanden lang een intensief traject van leren en werken volgen. Andrea van der Schoot: “Voor de deelnemers is dit een uitgelezen kans om kennis te maken met de zorg en een mogelijkheid om (opnieuw) onderdeel te worden van het arbeidsproces. De samenwerkingspartners willen hier graag aan meewerken door een stageplek te bieden en begeleiding om dit tot een succes te maken. Albeda Zorgcollege wordt al bij het voortraject betrokken waardoor er een goede doorlopende leerwerklijn ontstaat.”​​​​​​​

Begeleiding op maat

Vanaf de start van het traject worden de deelnemers 24/7 begeleid door een jobcoach vanuit de Drechtsteden. Zo krijgen zij begeleiding op maat en wordt bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan taal en rekenen. Uit de evaluatie van de eerste groep deelnemers is gebleken dat er hierdoor minder uitval is en meer deelnemers het traject succesvol konden afronden.

Bron: Drechtsteden