Vraag & Antwoord: loondoorbetaling bij quarantaine na vakantie?

Ben je verplicht om het loon door te betalen als je werknemer naar een onveilig land gaat en vervolgens in quarantaine moet? We geven antwoord op die vraag.

Sinds 1 januari is de wet veranderd. De regel is nu als er geen arbeid wordt verricht de werknemer wel loon krijgt, tenzij de gebeurtenis waardoor er geen arbeid wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt.

Als een werknemer naar een gebied reist waarvoor code oranje geldt en hij bij terugkomst in quarantaine moet, dan mag de werkgever er voor kiezen om geen loon door te betalen. De werknemer zou eventueel voor die periode, indien beschikbaar extra vakantiedagen kunnen opnemen. Het is wel verstandig om dit op voorhand aan de werknemers duidelijk te maken en hen tevens te adviseren niet naar landen te reizen waarvoor code oranje geldt.

Kan ik vastleggen dat, als de werknemer terugkomt uit een gebied waar code oranje geldt, hij twee weken verplicht in quarantaine moet?

Ja, dit kan je doen vanuit de zorgplicht als werkgever naar andere werknemers toe.

Moet ik deze twee weken dan loon doorbetalen?

Alleen als de werknemer vanuit huis kan werken, anders niet.

Geldt dit ook als een werknemer naar een land gaat waarvoor code geel is afgegeven?

Wijs een werknemer, die naar een land met code geel wil reizen, wel op het overheidsadvies. Gaat hij toch en wordt hij ziek of moet hij in quarantaine, dan is het niet zo zwart/wit als bij code oranje. Het hangt dan van de specifieke situatie af of je kunt aangeven dat je het loon niet doorbetaalt. Neem bij twijfel contact op met onze adviesafdeling, dan denken wij over deze concrete situatie met je mee.

Gebruik onderstaande voorbeeldbrief om werknemers te informeren hoe er wordt omgegaan met vakanties in coronatijd.

voorbeeldbrief-informeren-werknemers-corona-vakantie

Bron: Bouwend Nederland