Wat hoort thuis in het beroepscompetentieprofiel?

De bouw- en infra sector is volop in beweging. Die beweging heeft invloed op de beroepen in deze sector. Want wellicht voert de professional van nu andere taken uit dan voorheen. Om het beroepsonderwijs goed af te kunnen stemmen op de praktijk, is inzicht in de veranderingen essentieel. Daarom worden verschillende BCP’s geactualiseerd. De input hiervoor wordt gehaald bij de beroepsbeoefenaars: werknemers en werkgevers.

In een beroepscompetentieprofiel (BCP) komt naar voren wat een professional moet kennen, kunnen en beheersen om het vak goed uit te kunnen oefenen. Het gaat om de skills van nu en de toekomst. Het BCP vormt de basis voor een kwalificatiedossier (KD). Een KD geeft kaders voor het beroepsonderwijs.

Verschillende BCP’s worden geactualiseerd en herzien

In opdracht van DB cao-partijen voert Concreet Onderwijsproducten die actualisatie uit. In fase 2, die plaatsvindt in schooljaar ‘20/’21, gaat het om BCP’s voor: Grond-, water- & wegenbouw, Middenkader bouw & infra, Machinisten en Voertuigen & mobiele werktuigen. Daarnaast worden op verzoek van de cao-partijen drie nieuwe bcp’s onderzocht, die voortgekomen zijn uit onderzoek van fase 1, te weten BIM modelleur, Bouw monteur/prefab monteur en Isoleerder.

In samenwerking met onderzoeksbureau USP worden er telefonische enquêtes afgenomen onder beroepsbeoefenaars en hun werkgevers. Daarbij ligt de focus op de werkzaamheden van de professionals én de omgeving waarin het werk gedaan wordt.

Doe mee, deel jouw input

Om een goed beeld te krijgen van de sector is jouw medewerking zeer gewenst! Je wordt dan ook aangemoedigd om deel te nemen aan de enquête. Per vakgebied zoeken we bijvoorbeeld:

  • Middenkader bouw en infra: calculators, bestekschrijvers, bouwkundigen, ontwerpers, tekenaars, uitvoerders of werkvoorbereiders.
  • Grond-, water- en wegenbouw: straatmakers, oppermannen, (allround) vakmannen GWW.
  • Machinisten: (allround) machinisten mobiele kraan, freesmachines, hijskranen, wegenbouwmachines, grondverzetmachines, grote funderingsmachines of sloop.
  1. Voertuigen en mobiele werktuigen: diagnosetechnici bedrijfsauto’s, diagnosetechnici mobiele werktuigen of monteurs gww-bouwmachines.

Ook als je een andere functie binnen de genoemde vakgebieden hebt, nodigen we je uit om mee te doen wanneer je telefonisch benaderd wordt.

Vooraf aanmelden voor deelname is ook mogelijk via deze website.

De enquêtes worden in oktober t/m februari uitgevoerd. De eerste resultaten worden vanaf maart 2021 verwacht.

Bron: Bouwend Nederland