skip to Main Content

Hare Majesteit Koningin Máxima op bezoek in de Drechtsteden

Op 31 maart bezocht Hare Majesteit Koningin Máxima het bedrijf High Eye in Dordrecht. Het was een erg geslaagd bezoek! Dit bedrijf maakt onbemande helikopters die dronebeelden maken.

Waarom bezocht de koningin onze mooie regio? Het bezoek ging over de regionale samenwerking om het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. En daar zetten ook wij ons voor in. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor mkb-ondernemers. Hoe kijken zij, samen met de overheid, naar de toekomst?

De koningin is lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Het Comité werkt aan een advies om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Zij bezocht High Eye samen met de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), Mariëtte Hamer.

Goed personeel vinden in de regio

Allereerst werden Koningin Máxima en Mariëtte Hamer rondgeleid door High Eye. De onbemande helikopters zijn brandstofgedreven drones en worden gebruikt voor het maken van dronebeelden. Het is voor het bedrijf, net als veel andere bedrijven in de Drechtsteden, heel belangrijk om goed gekwalificeerd personeel te vinden en te behouden. In de regio zijn veel baankansen in de techniek.

Na de rondleiding spraken Koningin Máxima, Mariëtte Hamer en Comitélid Meiny Prins met vier mkb-ondernemers uit de regio over de afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Ook de impact van de coronacrisis kwam aan bod.

Daarna sloten verschillende andere partijen aan, zoals de arbeidsmarktcoordinator van de Gemeente Dordrecht, vertegenwoordigers van het regionale mobiliteitsteam en het ROC Da Vinci College, de grootste mbo-opleider in de regio. Zij lieten zien hoe de regio Drechtsteden mkb-ondernemers helpt bij vragen over de arbeidsmarkt.

Ten slotte spraken zij met twee wethouders van de gemeente Dordrecht, de voorzitter van de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden en de directeur van Hoger Onderwijs Drechtsteden. Zij bespraken onder andere de aansluiting van de regionale overheid op de behoeften van ondernemers en hulpverleners uit het veld. En, niet te vergeten, de kansen en uitdagingen voor het mkb in de toekomst en de banen die zij hebben voor talent uit de regio.

Volg je BAAS al op Instagram, Facebook, YouTube en LinkedIn?

Vorig artikel
Volgend artikel

Volg BAAS op
social media

Back To Top