Verpleegkundige verpleeghuis

In het verpleeghuis verblijven (veelal oudere) mensen die thuis niet kunnen worden verzorgd. Het kan ook gaan om mensen die zijn ontslagen uit een ziekenhuis, maar niet thuis kunnen revalideren. Als verpleegkundige in een verpleeghuis (VVT’er) verricht je verpleegkundige werkzaamheden. Ook een verpleegkundige gerontologie-geriatrie (VGG’er) voorziet in de zorgvraag van cliënten in een verpleeghuis. Deze mensen zijn specifiek opgeleid om te werken met ouderen die ziek zijn. Een verpleegkundige in het verpleeghuis (VVT’er) en een verpleegkundige gerontologie-geriatrie (VGG’er) worden ook wel verpleegkundige ouderenzorg genoemd. Verpleegkundige ouderenzorg kun je de overkoepelende term noemen, want naast werken in een verpleeghuis kun je als verpleegkundige ouderenzorg ook werkzaam zijn in de thuiszorg (wijkverpleging), ziekenhuis, revalidatiecentrum of in de geestelijke gezondheidszorg. Wat werken in al deze branches gemeen heeft, is dat je zorgt voor ouderen.