Woonbegeleider jeugd (jeugdzorgwerker)

De woonbegeleider jeugd verhoogt de zelfredzaamheid van cliënten door hen te begeleiden op het gebied van financiële, administratieve en sociaal-emotionele aspecten. De woonbegeleider jeugd heet in de jeugdzorg sinds kort ‘jeugdzorgwerker’. Als jeugdzorgwerker ben je een professional die werkt in de jeugdzorg. Jeugdzorgwerker is een nieuwe verzamelnaam voor allerlei functies in de jeugdzorg.