Ga naar de inhoud

Het mbo-nieuws van april 2024

April was een maand vol belangrijke discussies en veranderingen binnen het mbo-onderwijs. Terwijl we ons aanpassen aan nieuwe regelgevingen en onderwijsnormen, kwamen enkele belangrijke onderwerpen naar voren die invloed hebben op studenten, docenten en onderwijsinstellingen.

Dit nieuwsbericht belicht de meest opvallende ontwikkelingen, waaronder kritiek op het burgerschapsonderwijs, uitdagingen rond diplomafraude en de discussie over stagevergoedingen.

Onderwerp van discussie: Bedenkingen bij burgerschapsexamens in het mbo

MBO Raad uitte haar zorg over het nieuwe plan van onderwijsminister Dijkgraaf om vanaf 2026 burgerschap te examineren. Hoewel de intentie om burgerschapsonderwijs te verbeteren positief is, benadrukt de raad dat het voorstel niet goed aansluit bij de praktijk van het mbo.

Ze vinden het vooral oneerlijk dat mbo-studenten wel zo’n examen moeten doen, terwijl dit niet geldt voor studenten op universiteiten en hogescholen. Volgens hen past dit niet bij het streven naar gelijke kansen in onderwijs.

Lees het gehele bericht

Alerte reactie op diplomafraude in de zorg

Na alarmerende berichten over fraude met diploma’s en stagebeoordelingen in de zorgsector, roept MBO Raad scholen op om actief aangifte te doen en grondig onderzoek te ondersteunen. Het is heel belangrijk dat we goed opletten en eerlijk zijn in het onderwijs.

MBO Raad benadrukt dat het essentieel is om fraude krachtig aan te pakken om de waarde van het mbo-diploma te beschermen en te zorgen dat onze studenten en hun toekomstige werkgevers kunnen vertrouwen op de echtheid en kwaliteit van hun opleiding.

Lees het gehele artikel

Verbetering van stagevergoedingen in het mbo

Het ministerie van Sociale Zaken onthult dat slechts 10% van de cao’s afspraken bevat over stagevergoedingen. Minister Dijkgraaf dringt aan op verbetering en gelijkstelling van vergoedingen tussen opleidingsniveaus. Gemiddeld ontvangen mbo-studenten €230 per maand, terwijl hbo- en universiteitsstudenten tot €400 krijgen.

Slechts 41% van de mbo-studenten ontvangt een vergoeding, vergeleken met zo’n 70% in het hoger onderwijs. Dijkgraaf benadrukt de noodzaak van passende vergoedingen en streeft naar gelijke kansen voor alle studenten. Het Stagepact mbo loopt tot 2027, maar verdere actie is nodig voor echte verandering.

Lees het gehele bericht

Van havo naar mbo

Het groeiende aantal havoleerlingen dat de overstap naar het mbo maakt, weerspiegelt een verandering in onderwijsvoorkeuren. Met een verdubbeling van deze groep in drie jaar tijd, ziet DUO een flinke stijging van 3545 naar 8080 leerlingen. De inspectie van het Onderwijs bevestigt deze trend en zegt dat bijna één op de tien havo 4-leerlingen vorig jaar de stap naar het mbo zette.

Deze verschuiving wordt ondersteund door initiatieven zoals het programma van ROC Midden Nederland, dat havisten die vastlopen stimuleert om voor het mbo te kiezen.

Lees het gehele artikel

Burgerschapsonderwijs verplicht examenonderdeel

Vanaf studiejaar 2026-2027 wordt het voor mbo-studenten verplicht om examen te doen in burgerschapsonderwijs, zoals vastgelegd door minister Dijkgraaf. Dit examen, bijvoorbeeld in de vorm van een portfolio, beoogt de ontwikkeling en leerervaring van studenten zichtbaar te maken. Door deze maatregel krijgt burgerschapsonderwijs een prominentere plaats binnen het mbo-curriculum.

Het examen kan worden afgelegd aan de hand van diverse portfolio-elementen, waaronder praktijkopdrachten, presentaties en verslagen. Deze stap kadert binnen bredere inspanningen om basisvaardigheden te versterken, waarbij ook aanvullende opleidingseisen voor mbo-docenten worden overwogen.

Lees het gehele bericht

Dit was het mbo-nieuws van april 2024

In april heeft het mbo-onderwijs een flinke dosis actie en debat gekregen, met nieuwe ontwikkelingen die de aandacht trekken. We staan voor grote veranderingen, vooral met de verplichte examinering van burgerschapsonderwijs vanaf 2026-2027. Deze veranderingen moeten echter goed doordacht zijn, zodat ze recht doen aan de praktische behoeften van onze studenten. Daarnaast is er een noodzaak om actief op te treden tegen diplomafraude, om de waarde van onze diploma’s te behouden.

En laten we vooral niet de groeiende overstap van havo naar mbo over het hoofd zien. Een trend die ons onderwijslandschap verandert.

 

Volg jij BAAS al op Instagram, Facebook, YouTube en LinkedIn? Wij laten jou de banen, opleidingen en andere mogelijkheden zien in de Drechtsteden.

Deel dit artikel