Ga naar de inhoud

Laat talent en passie jouw studiepad bepalen!

Onze demissionair minister van Onderwijs, Robbert Dijkgraaf, heeft een belangrijke boodschap voor alle middelbare scholieren en examenkandidaten: kies jouw studiepad op basis van jouw talenten en passie, niet alleen op basis van het hoogst mogelijke niveau. Met meer dan 200.000 brieven verspreid onder middelbare scholieren, benadrukt Dijkgraaf de waarde van beroepsonderwijs en roept hij op om de blik te verbreden.

Interview met Minister Dijkgraaf

In een recent interview benadrukte Minister Dijkgraaf dat Nederland niet zonder vakmensen kan. Beroepen zoals timmerman, loodgieter, of verpleegkundige in de ouderenzorg zijn essentieel voor onze samenleving. De tekorten in deze sectoren onderstrepen de dringende behoefte aan vakmensen. Dijkgraaf benadrukt dat het onderwijs ook volop aandacht geeft aan leerlingen die voor het beroepsonderwijs kiezen en moedigt jongeren aan om hun eigen plek te vinden in de samenleving.

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) biedt een breed scala aan waardevolle opleidingen en is de basis voor talloze succesverhalen. Minister Dijkgraaf benadrukt dat alle talenten welkom zijn in het onderwijs, ongeacht of je kiest voor het mbo, hbo of de universiteit. Het belangrijkste is om je passie te volgen en te doen waar je echt enthousiast over bent.

Het mbo biedt prachtige carrièremogelijkheden

Niet iedereen hoeft een carrière als advocaat na te streven, en het is van vitaal belang dat we trots zijn op vakmensen die Nederland draaiende houden. Het mbo biedt prachtige carrièremogelijkheden en verdient erkenning als volwaardige onderwijskeuze.

Minister Dijkgraaf sluit af met een kritische vraag: “Hoe bepalen we onze toekomst? Kiezen we voor wat we écht leuk vinden en waar we goed in zijn, of laten we ons leiden door vooropgezette ideeën over het ‘hoogste’ niveau?” Dit is een vraag die de kern raakt van de keuzes die jongeren, ouders en docenten maken bij het kiezen van een onderwijsrichting. Het onderwijslandschap kan aanzienlijk veranderen als meer studenten hun talenten omarmen en de weg inslaan die écht bij hen past.

Het actieplan voortijdig schoolverlaten

Minister Dijkgraaf zet zich niet alleen in voor het bevorderen van beroepsonderwijs, maar lanceert ook het “Actieplan Voortijdig Schoolverlaters” om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Een startkwalificatie, zoals een mbo-2, -3 of -4 diploma, havo of vwo, biedt jongeren de beste kansen voor een kansrijke toekomst. Toch verlaten veel jongeren nog steeds hun mbo-opleiding zonder een diploma te behalen.

Het Actieplan beoogt het aantal voortijdig schoolverlaters in 2026 terug te brengen tot minder dan 18.000. In 2022 was dit aantal gestegen tot 30.000 jongeren, mede als gevolg van de impact van de coronapandemie en een gunstige arbeidsmarkt, waardoor veel jongeren zonder diploma aan het werk gingen.

Minister Dijkgraaf benadrukt dat een startkwalificatie meer is dan alleen een diploma. Het biedt jongeren de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, zowel op de werkvloer als in het leven. Hij maakt zich zorgen over de sterke stijging van voortijdig schoolverlaten en benadrukt het belang van dit actieplan. Samen met regio’s, scholen en werkgevers wil hij jongeren de ondersteuning bieden die ze nodig hebben voor een sterke basis. Hoewel niet alle uitval kan worden voorkomen, zet dit actieplan een grote stap in de richting van minder schooluitval.

In de Werkagenda mbo van begin dit jaar zijn al belangrijke stappen gezet om het aantal voortijdig schoolverlaters te verminderen. Zo wordt de loopbaanoriëntatie en -begeleiding verbeterd en krijgen studenten op mbo-2 extra aandacht en begeleiding. Maar de recente stijging van voortijdig schoolverlaten vereist een nationale aanpak om dit aantal terug te dringen. Minister Dijkgraaf neemt met dit actieplan daarom aanvullende maatregelen om jongeren te ondersteunen om toch hun diploma te halen.

Toegankelijke ondersteuning voor studenten

Om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, streeft Dijkgraaf naar maatregelen die mbo-studenten ondersteunen om hun studie succesvol af te ronden. Het doel is om jongeren tijdig de hulp te bieden die ze nodig hebben om hun startkwalificatie te behalen. In het studiejaar 2025-2026 wil de minister “hulp in de school” opnemen als onderdeel van de diverse regionale programma’s om voortijdige schooluitval tegen te gaan. Het is van cruciaal belang dat studenten duidelijk weten welke hulp beschikbaar is en dat externe ondersteuning gemakkelijk toegankelijk is.

Daarnaast streeft de minister naar een verbeterde aanpak van de aanwezigheid voor studenten ouder dan 18 jaar, zodat scholen sneller kunnen reageren op verzuimsignalen.

Meer leren in de praktijk

Veel jongeren geven er de voorkeur aan om in de praktijk te leren. Dijkgraaf wil praktijkleren aanmoedigen, zodat jongeren hun kennis en vaardigheden al werkende kunnen vergroten. Dit praktijkleren biedt de mogelijkheid om meer mensen geleidelijk op te leiden voor sectoren met personeelstekorten. Op deze manier wil de minister ‘groenpluk’ tegengaan.

Dijkgraaf streeft er ook naar om landelijke afspraken te maken met ten minste zes sectoren of organisaties om jonge werkenden zonder startkwalificatie alsnog op te leiden. Dit betekent dat jongeren zonder diploma een opleiding kunnen volgen via hun werkgever en zo alsnog een startkwalificatie kunnen behalen.

Ondersteuning bij regionale programma’s

Het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters vereist zowel een landelijke als regionale aanpak, benadrukt Minister Dijkgraaf in zijn brief aan de Kamer. De minister zal regio’s actief ondersteunen bij het opzetten van nieuwe regionale programma’s, met extra aandacht voor succesvolle methoden die jongeren ondersteunen. Bovendien wordt er een meerjarig onderzoek gestart naar effectieve interventies met als doel kennisuitwisseling tussen regio’s te bevorderen.

 

Volg jij BAAS al op Instagram, Facebook, YouTube en LinkedIn? Wij laten jou de banen, opleidingen en andere mogelijkheden zien in de Drechtsteden.

Deel dit artikel