Ga naar de inhoud

Mbo-nieuws januari 2024

Januari 2024 is een maand van grote veranderingen en discussies binnen het mbo. In dit overzicht bekijken we kort de interessante discussies over stagevergoedingen, de goedkeuring van een oriëntatiejaar, en het pleidooi voor meer begeleiding bij het maken van studiekeuzes. Wat betekenen deze discussies voor het mbo?

Of je nu een mbo-student bent die de sprong waagt, een ervaren werkzoeker die nieuwe kansen zoekt, of een BAAS in wording die de trends volgt – dit nieuws is voor jou.

Sterke afname van het aantal bekostigde mbo-studenten

Datum: 16 januari 2024

Op 16 januari 2024 schreven Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, Henk Hagoort, voorzitter van de VO Raad, en Maurice Limmen, voorzitter van Vereniging Hogescholen, samen een stuk in De Telegraaf. Ze willen graag dat er iets verandert in hoe leerlingen van het voortgezet onderwijs naar het mbo en hbo gaan. Ze vinden dat er problemen zijn in deze onderwijsroutes en dat het beroepsonderwijs moet worden verbeterd. Hun betoog vraagt om het weghalen van obstakels en het geven van vrijheid aan jongeren, zodat ze kunnen kiezen wat ze echt willen.

Ontdek meer over hun ideeën en lees het volledige opiniestuk.

Lees het artikel verder

VVD pleit voor meer sturing op studiekeuze

Datum: 17 januari 2024

Tijdens de bespreking van de Onderwijsbegroting pleitte Claire Martens, de nieuwe onderwijswoordvoerder van de VVD, voor meer duidelijkheid bij het maken van studiekeuzes. Ze benadrukte de waarde van het mbo als een respectabele bestemming op zich, niet alleen als opstap naar het hbo.

Martens vroeg minister Dijkgraaf om extra aandacht voor mbo-opleidingen met beperkte kansen op de arbeidsmarkt en drong aan op beperking van de instroom in studies met minder mogelijkheden, vooral in het hoger onderwijs.

Ondanks deze oproep voor meer begeleiding blijft Dijkgraaf vasthouden aan zelfregulering. Scholen zijn wettelijk verplicht alleen opleidingen aan te bieden met goede perspectieven op werk na afstuderen.

Leer meer over de details van dit debat en ontdek wat de VVD hierover denkt.

Lees het gehele artikel

Groen licht voor oriëntatiejaar in het mbo

Datum: 19 januari 2024

Een belangrijke verandering is goedgekeurd in het mbo: het oriëntatiejaar. Dit nieuwe programma geeft studenten de kans om zich breed te oriënteren voordat ze een specifieke opleiding kiezen. Lisa Westerveld (GroenLinks/PvdA) heeft een belangrijke rol gespeeld bij dit voorstel, dat nu veel steun heeft gekregen.

Het oriëntatiejaar geeft studenten de vrijheid om zich in verschillende vakgebieden in te schrijven. Dit nieuws opent nieuwe mogelijkheden voor een flexibeler onderwijslandschap.

Lees meer over wat dit betekent en hoe mensen erop reageren.

Lees verder!

De Tweede Kamer dringt aan op minimale stagevergoeding

Datum: 24 januari 2024

In een krachtige stap heeft de Tweede Kamer een verzoek aangenomen aan minister Dijkgraaf om te onderzoeken of werkgevers verplicht moeten worden om mbo-studenten tijdens hun stageperiode een minimale vergoeding te geven. Hoewel minister Dijkgraaf eerder wees op het bestaande Stagepact, waarin werkgevers worden aangemoedigd een passende vergoeding te bieden, suggereren recente debatten dat er behoefte is aan verplichte richtlijnen.

Verschillende betrokkenen, waaronder Jacco Vonhof van MKB-Nederland, hebben uiteenlopende perspectieven op dit onderwerp. De kern van de discussie blijft de balans tussen stagevergoeding en productiviteit, vooral bij eerstejaarsstudenten.

Wil je dieper ingaan op dit vraagstuk? Lees het complete artikel voor meer informatie.

Lees het gehele artikel

Dit was het mbo-nieuws van januari 2024

Met deze gevarieerde nieuwsberichten onthult het onderwijslandschap boeiende veranderingen en onderwerpen van discussie. De Tweede Kamer zet zich in voor een minimale stagevergoeding, terwijl de goedkeuring van een oriëntatiejaar in het mbo nieuwe perspectieven biedt voor studenten. De VVD pleit voor gerichte studiekeuzes, wat in contrast staat met minister Dijkgraafs vertrouwen in zelfregulering. Een gezamenlijk opiniestuk van onderwijsleiders roept op tot verandering en het wegnemen van drempels in de in- en doorstroom van voortgezet onderwijs naar mbo en hbo.

Voor een diepere verkenning van elk onderwerp en een volledig begrip van de nuances nodigen we je uit om de volledige artikelen te lezen. Ontdek de details, reacties en mogelijke gevolgen die deze ontwikkelingen bepalen.

 

Volg jij BAAS al op Instagram, Facebook, YouTube en LinkedIn? Wij laten jou de banen, opleidingen en andere mogelijkheden zien in de Drechtsteden.

Deel dit artikel